Naturstemt er etableret i foråret 2022 af Peter Schulz Schovsbo.

Naturstemt har et fundamentalt ønske om at bidrage til en fremtidig verden i økologisk balance. Og mennesket spiller en afgørende rolle i den bevægelse.

Det øjeblik menneskets adfærd og handlinger i alle henseender udspringer af en bevidst, grundlægende fornemmelse af forbundethed med naturen, vil alt liv forandre sig. Og mennesket vil forandre sig. 

Naturstemt er vokset ud af et omdannelses- og udviklingsprojekt af Naturrummet på Naturcenter Nyruphus i Espergærde.

Med naturrums-projektet dannede jeg en fysisk og mental ramme, hvor naturformidling, tegnekunst og meditativ fordybelse lappede over hinanden og kunne folde sig ud.

Jeg har sidenhen videreudviklet mine redskaber i teori og praksis, og har indgået i en række projektsamarbejder med aktører inden for sundheds,- kultur- og kunstverdenen.

Med afsæt i vores forbundethed med naturen, arbejder Naturstemt med facilitering af positive, sansebaserede naturoplevelser, for herigennem at fremme menneskelig trivsel.

Jeg anvender meditative øvelser, håndtegning, refleksion og dialog som redskaber til at lagre oplevelser i kroppen og forme en naturmentalitet, der bevidstgør alt det naturen giver os uden at kræve noget igen. 

Oprindeligt er jeg uddannet arkitekt og har gennem en årrække arbejdet med by,- byrums- og landskabsarkitektur ud fra et demokrati,- klima- og bæredygtighedsfremmende perspektiv.

Jeg har sidenhen videreuddannet mig hos Manuvision inden for det naturterapeutiske område, hvor mit udgangspunkt er kroppens og sansernes møde med naturen.

I Naturstemt arbejder jeg ud fra en holistisk tankegang og praksis, hvor enkelthed og kompleksitet komplimenterer hinanden i en vekselvirkning.

Naturstemt opstiller ikke definerede mål, men sigter mod en selverfaret, refleksiv oplevelse i og med naturen. 

Naturstemt holdefr til i Espergærde, men arbejder med projekter i hele Danmark.

Naturstemts aktiviteter foregår primært udendørs og kan finde sted i alle naturtyper.