NATURSTEMT er etableret i foråret 2022 af Peter Schulz Schovsbo.

Jeg startede NATURSTEMT op i kølvandet på et omdannelses- og udviklingsprojekt af Naturrummet på Naturcenter Nyruphus i Espergærde.
Med naturrums-projektet dannede jeg en fysisk og mental ramme, hvor naturformidling, tegnekunst og meditativ fordybelse lappede over hinanden og kunne folde sig ud.

Jeg har sidenhen, i teori og praksis, videreudviklet mine redskaber og indgået i forskelligartede sammenhænge, hvor NATURSTEMTs sigte har været relevant og meningsfuldt.
Virksomheden er i evig bevægelse og finder hele tiden nyt.

NATURSTEMT arbejder med at udvikle et natursyn med afsæt i vores forbundethed med naturen.
Jeg anvender håndtegning, meditation og dialog som redskaber til at lagre oplevelser og forme en naturmentalitet,
der værdsætter alt det naturen giver os uden at kræve noget igen.