Naturstemt er etableret i foråret 2022 af Peter Schulz Schovsbo.

Med Naturstemt er det min intention at bidrage til en fremtidig verden i bedre økologisk balance. Og mennesket spiller en afgørende rolle i den bevægelse.

Det øjeblik menneskets adfærd og handlinger i flere henseender udspringer af en bevidst, grundlægende fornemmelse af forbundethed med naturen, vil alt liv forandre sig. 

Og mennesket vil forandre sig. 

Naturstemt er vokset ud at et omdannelses- og udviklingsprojekt af Naturrummet på Naturcenter Nyruphus i Espergærde. 

Med naturrums-projektet etablerede jeg en fysisk ramme, hvor naturformidling, tegnekunst og meditativ fordybelse dannede et krydsfelt for udfoldelse og oplevelse.

Projektet har efterfølgende dannet afsæt for udvikling af en række samarbejder med aktører inden for kultur,- kunst- og sundhedsverdenen.

Jeg er oprindeligt uddannet arkitekt og har som projektleder gennem en årrække arbejdet med det offentlige rum, demokrati, bæredygtighed og biodiversitet i urbane sammenhænge.   

I 2023/2024 har jeg videreuddannet mig som naturterapeut, hvor jeg tager udgangspunkt i kroppens og sansernes møde og kommunikation med naturen.

I Naturstemt arbejder jeg ud fra en holistisk tankegang og praksis, hvor enkelthed og kompleksitet komplimenterer hinanden i en vekselvirkning. 

Jeg fastsætter ikke definerede mål, men sigter mod en selverfaret, refleksiv oplevelse i og med naturen.

Naturstemt holder til i Espergærde, men arbejder med projekter i hele landet.

Naturstemts aktiviteter foregår primært udendørs og kan finde sted i alle naturtyper.