Naturstemt skaber meningsfulde pauser. 
Fredfyldte mellemrum der taler til krop og sind.

I pausen danner vi grobund for forandring, nye fortællinger og indsigt

Naturstemt tilrettelægger enkeltstående workshops eller workshop forløb for både private og professionelle aktører.

En workshop har som udgangspunkt en varighed på to timer. Arbejdet foregår udendørs og indeholder som regel meditative øvelser, tegning samt refleksionstid.

Workshops tilrettelægges altid i større eller mindre grad i et samarbejde, så ønsker til aktiviteter, fokus og varighed er afstemt på forhånd. 

Deltagerantallet på en workshop er almindeligvis maksimalt 10 personer, men afhængig af aktiviteter kan antallet øges.

Naturstemt arbejder ikke-terapeutisk og tilbyder almene meditative, natur- og sansebaserede aktiviteter.

Naturstemt skaber menneskeligt fællesskab med og i naturen.

Naturstemt lægger op til dialog og refleksion med natursyn og naturbevidsthed som omdrejningspunkt.

En workshop med Naturstemt har ikke et defineret mål, men sigter mod en personlig, kropslig og refleksiv oplevelse i og med naturen.

I professionelt regi understøtter Naturstemt konkrete projekter, indgår i kurser, uddannelsesforløb, temadage og udvikling af arbejdsgrupper. 

Honorar – efter aftale.

Tag kontakt