NATURSTEMT skaber meningsfulde pauser.
Fredfyldte mellemrum der taler til krop og sind.

I pausen finder du sted. I pausen finder fortælling sted. I pausen finder forandring sted. 

For private
En workshop for privatpersoner har en minimum varighed på to timer og indeholder
 i udgangspunktet en meditations- og en tegnedel.

Timeprisen for privatpersoner er 475 kr./time pr. person.

Ved planlagte forløb på mere end tre workshops er timeprisen 425 kr. /time pr. person.

Timeprisen for private grupper på mellem 4 – 8 personer er 1850 kr./time.


For private virksomheder og offentlige arbejdspladser

En workshop for private virksomheder eller en offentlig arbejdsplads tilrettelægges i et samarbejde mellem aktørerne, så ønsker til aktiviteter og fokus er afstemt.

Jeg faciliterer almene meditative, natur- og sansebaserede aktiviteter.
Jeg skaber fællesskab med og i naturen.
Jeg lægger op til dialog og refleksion med naturmentalitet og natursyn som omdrejningspunkt.

En enkeltstående workshop varer minimum to timer og kan forlænges afhængig af ønsker til indhold.

Deltagerantallet på en workshop er maksimalt 8 personer.

Prisen for en to-timers workshop uanset deltagerantal er 7600 kr.

Supplerende timer takseres med 2500 kr./time. 

Al kørsel over 45 minutter takseres med 200 kr./time

NATURSTEMTs arbejdsområde fordeler sig indenfor tre hovedkategorier

Kultur/Natur – Sundhed og Forebyggelse – Tegnekunst

Nedenfor kan du danne dig et indtryk af NATURSTEMTs projekter.

KULTUR / NATUR

APRIL 2022
Jeg etablerer NATURSTEMT som en følge af mit arbejde med at omdanne og udvikle Naturrummet på Naturcenter Nyruphus i Espergærde.

Naturrummet er indrettet i den tidligere stald på Nyruphus og indeholder tegneværksted og inspirationsforslag til naturoplevelser baseret på vores sanser.  

JUNI/AUGUST 2022
NATURSTEMT og Fyns Grafiske Værksted modtager støtte fra Kulturregion Fyn til projektet NATURindTRYK.
Projektet er gennemført i sommerhalvåret 2022 og fortsætter i 2023.

NATURindTRYK består af en række to-dags workshops i Humble, Faaborg, Kerteminde og Odense.
Projektet er for børn og voksne, der i fællesskab ønsker at mærke og sanse naturen på egen krop. 
De oplevelser og den formverden vi lagrer, bliver bragt ind i en kunstnerisk, skabende arbejdsproces med tegning og grafik som redskaber.

MAJ 2022
NATURSTEMT og Kulturværftet i Helsingør arrangerer JORDBUNDEN. Seks åbne workshops i skoven gennem sommerhalvåret 2022.

Hver enkelt workshop består af meditation i naturen og efterfølgende oplæg og samtale omkring bål i skoven.
Emnerne for arrangementerne er: 

Alt for intet – Det gode liv. 
Hvem skal være i centrum? 
Hvad kan en pause? 
Sprog og værdier. 
Relationer – mere end mennesker.
Hastigheder og handling.

SUNDHED OG FOREBYGGELSE

MARTS 2022
NATURSTEMT og Helsingør Trænings- og Rehabiliteringscenter samarbejder gennem fire workshops i et naturterapeutisk forløb for mennesker, der er mærket af en kræftsygdom.

Forløbet indeholder en række aktiviteter, hvor NATURSTEMT står for meditation og tegning i naturen.

Alle workshops fandt sted i Nyrup Hegn ved Espergærde. 

TEGNEKUNST

SEPTEMBER 2022
NATURSTEMT og Billedskolen i Toldkammeret afholder Din Natur: Et tegnekursus for voksne over tre aftener. 

Kurset anvender tegning og samtale som redskaber til at udvikle perception, natursyn og tegningsmæssig fortolkning.  

Din Natur finder sted udendørs og i værkstedsbygningen på frilandskulturcenteret Flynderupgård.