I Naturstemt bliver tegning og tegneprocessen brugt som et redskab til at lagre og formidle såvel indre som ydre naturoplevelser.
At tegne handler i denne sammenhæng ikke om konkret afbildning, men nærmere om at bevæge sig et sted hen, opretholde et nærvær og agere herfra

 


Naturstemt udarbejder håndtegninger, der kan anvendes som illustrationer eller som dokumentation af en særlig begivenhed.