Naturstemt formidler naturoplevelser og udvikler naturmentalitet gennem meditation, håndtegning, dialog og refleksion.
Naturstemt arbejder ikke-terapeutisk med enkle, alment menneskelige redskaber, der kan opøves og bruges af alle.

Naturstemt har et fundamentalt ønske om at bidrage til en fremtidig verden i økologisk balance.
Og mennesket spiller en afgørende rolle i den bevægelse.
Det øjeblik menneskets adfærd og handlinger i alle henseender udspringer af en bevidst,
 grundlæggende fornemmelse af forbundethed med naturen, vil alt liv forandre sig. 
Og mennesket vil forandre sig.

Naturstemt afholder workshops og forløb, hvor indhold og varighed tilpasses den specifikke målgruppe og lokalitet.
Naturstemt står for tilrettelæggelse og afvikling af aktiviteter, men indgår også gerne som samarbejdspartner i projekter,
der har naturen og mennesket som omdrejningspunkt.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at indgå i Naturstemts aktiviteter.

Naturen er for alle.