Naturstemt er en naturformidlingsvirksomhed, der henvender sig til organisationer, institutioner og virksomheder med fokus på menneskelig trivsel og vores relation til omverdenen.

Naturstemt faciliterer naturoplevelser og aktiviteter, der bidrager til en skærpet bevidsthed omkring natursyn, sansning og refleksion.

Virksomheden arbejder ikke-terapeutisk med enkle, meditative, alment menneskelige redskaber, der kan praktiseres og anvendes af alle.

Naturstemt tilrettelægger enkeltstående workshops eller workshopforløb med naturen som omdrejningspunkt.

Workshops tilrettelægges altid i et samarbejde, så indhold og varighed tilpasses den specifikke målgruppe og lokalitet.

Naturstemt understøtter projekter, indgår i kurser, temadage og udviklingsforløb.