Naturstemt er en naturformidlingsvirksomhed, der henvender sig til organisationer, institutioner, virksomheder og privatpersoner, der ønsker at arbejde med menneskelig trivsel gennem naturforbindelse.

Naturstemt faciliterer naturoplevelser og udendørs aktiviteter, der bidrager til at skærpe opmærksomheden på krop, sansning og refleksion.

Naturstemt arbejder med enkle, meditative, alment menneskelige redskaber, der kan praktiseres og anvendes af alle.

Naturstemt faciliterer og leder workshops eller workshopforløb, der tilrettelægges i et samarbejde, så indhold og varighed tilpasses den specifikke målgruppe, lokalitet og kontekst.